Intervjuer: Paulina Modlitba Söderlund

Under 2016 har regeringen gett Digitaliseringskommissionen i uppdrag att arbeta med kunskapsuppbyggnad om digitaliseringens effekter på samhället och individen. Till vår hjälp har vi en grupp med experter som bidrar med sina insikter. Under våren kommer vi att fråga var och en av dem vilka råd de vill ge till politiker och medborgare för att Sverige ska bli bäst på digitalisering.

Först ut att svara är Paulina Modlitba Söderlund, som är konsult inom digital marknadsföring och strategi.

Vad är ditt råd till människor i Sverige – vad är viktigast att känna till när det gäller digitaliseringen?

Att man som medborgare har möjlighet att påverka mer än man kanske tror genom att t.ex. tycka till om Digitaliseringskommissionens olika förslag. Digitaliseringskommissionen lägger då och då ut delar av sina delbetänkanden eller rapporter och tar emot feedback och synpunkter.

Vilket är ditt råd till den som är yrkesverksam?

Tre saker:

1) Förbered dig på att alla jobb som primärt är produktivitetsorienterade kommer automatiseras. För oss människor kommer nya jobb att skapas som passar våra egenskaper styrkor bättre. Dessa jobb fokuserar på saker som omvårdnad, kreativitet, personlig utveckling, konst och mycket mer.

2) Arbetsmarknaden kommer inte erbjuda fasta tjänster i samma utsträckning i framtiden, utan vi kommer se en betydligt starkare frilanskultur (”gig economy”) utvecklas.

3) Vi lever allt längre och kommer dessutom inte kunna/behöva gå i pension vid 65 års ålder vilket kommer driva på utvecklingen av multipla karriärer. Vi kommer med andra ord att behöva vara mer flexibla och kreativa i vår kunskapsinhämtning och skola om oss fler gånger under vår yrkesverksamma tid i livet. Livslångt lärande i dess rätta bemärkelse, med andra ord.

Vilket råd skulle du ge till en organisationsledare som ska ta sig an digitaliseringen av verksamheten?

Att digitalisera fullt ut, och inte tro att det kan göras halvdant med enstaka nedslag såsom en workshop eller hackathon, eller genom att anställa enstaka digitala personer. En fullskalig digitalisering kräver oftast att större förändringar görs i både organisation och affärsmodell. Se till att rekrytera digitalt kompetenta personer till roller med mandat att genomföra förändringar. Inte sällan krävs också att personer som inte har en självklar roll i den nya digitala organisationen byts ut. Allt måste inte ske över en natt, men jag tror ändå att det är oerhört viktigt att man som ledare har en tydlig strategi för hur transformationen ska se ut och gå till, och inte att förglömma: hur den ska fortskrida. Digital transformation är en ständigt pågående process.

Vilken fråga är viktigast för politiken att lösa för att Sverige ska vara bra digitalisering?

Att få alla med på digitaliseringståget. Om inte detta prioriteras riskerar digitaliseringen och teknisk kompetens att bli en klassfråga där bland annat äldre, utlandsfödda, funktionshindrade och kvinnor hamnar utanför och därmed inte är med och påverkar i samma utsträckning. Det skapas en slags digital underklass. Digitaliseringen är en demokratifråga, med andra ord.

Vilken digitaliseringsfråga skulle du själv helst ställa och svara på?

Den fråga jag tog upp tidigare: ”Hur får vi med alla i samhället i digitaliseringen?” Mitt svar är: genom att digitaliseringen ses som en demokratisk fråga och en mänsklig rättighet att ha tillgång till internet och digitala tjänster. Här spelar så klart offentlig sektor en oerhört viktigt roll, men även enskilda företag som också de måste ha tillgänglighet som en ledstjärna när de utvecklar sina tjänster. Det är häpnadsväckande hur dåliga både myndigheter, organisationer och företag är på att tillgängliggöra sitt innehåll och sina tjänster för alla. Tillgänglig design är ofta design som passar alla användare bättre; därför att en som designer många gånger behöva tänka ett varv extra på utförandet. Kolla t.ex. in Funka.com.