Digitaliseringskommissionen

Inofficiellt arkiv för digitaliseringskommissionen

Digitaliseringskommissionens historiska nyhetsarkiv. Vi har valt att på egen initiativ bevara det historiska innehållet som skapades av Digitaliseringskommissionen.

 

Digitaliseringskommissionen fick av regeringen i uppdrag att verka för att det it-politiska målet i den digitala agendan uppnåddes. Kommissionen var en uppföljare till digitaliseringsrådet.