Intervjuer: Fredrik Söderqvist

Nu har turen kommit till Fredrik Söderqvist att svara på frågan om vilka råd han vill ge till politiker och medborgare för att Sverige ska bli bäst på digitalisering. Fredrik ingår i Digitaliseringskommissionens expertgrupp, och är till vardags utredare på Unionen.

Vad är ditt råd till människor i Sverige – vad är viktigast att känna till när det gäller digitaliseringen?

Att i allt det nya finns ändå något av det gamla. Digitaliseringen är en del av strukturomvandlingen som är en ständigt verkande kraft på samhället och ekonomin. Skillnaden är att vi just nu uppfattar att denna utveckling går snabbare än vanligt, och menar kanske till och med att vi håller på att skifta över till en ny typ av samhällsstruktur. Detta uppfattar nog av många som lite skrämmande, då tidigare perioder när strukturomvandlingstempot varit högt ofta har kännetecknats av social oro.

På det personliga planet är mitt råd att fundera på hur ens egna kompetenser och färdigheter ser ut i förhållande till den föränderliga omvärlden. Kanske viktigast är att fundera kring hur olika frågor som rör digitaliseringen diskuteras på den egna arbetsplatsen.

Min uppfattning är att det funnits en tendens att ta rätt mycket av vårt välstånd för givet. Därför är mitt råd att alla borde börja fundera över varför vi valt att bygga upp vissa strukturer i vårt samhälle. Vi borde börja reflektera mer över vårt förflutna, och hur det format vårt samhälle. Inte minst i jämförelse med andra länder där man valt andra lösningar. Därefter kan vi börja fundera över vilka funktioner vi tycker är värda att behålla och hur dessa kan föras in i framtiden. Detta öppnar för en spännande diskussion om vad det är för typ av samhälle vi vill se de kommande 10-20 åren.

Vilket är ditt råd till den som är yrkesverksam?

Det kan gå fort på arbetsmarknaden, och vi ser redan idag stora varsel som direkt orsakats av snabba teknikförändringar. Anställningstrygghet finns inte längre i jobbet du har idag, utan i jobbet du kan få imorgon. Som yrkesverksam behöver vi bli bättre på att ta för oss av kompetensutveckling. Här kan givetvis arbetsmarknadens parter och samhället spela en större roll, men i takt med att näringslivet blir alltmer specialiserat så kommer individen behöva ta större ansvar för sitt eget humankapital. Detta innebär att vi behöver skapa smarta system som gör det enklare att göra informerade val, samt göra det finansiellt möjligt för vanligt folk att kontinuerligt kompetensutveckla sig.

Vilket råd skulle du ge till en organisationsledare som ska ta sig an digitaliseringen av verksamheten?

Tänk på helheten, lyssna på de som är närmast verksamheten och ta lärdom av framgångsrika exempel från andra företag. Det handlar inte om att skaffa ett nytt IT-system, utan det handlar om att se hur organisationen kan organisera sina processer mer effektivt utifrån de nya verktyg som nu finns tillgängliga. Fundera på hur vi kan använda tillgänglig data och digital teknik för att jobba smartare.

Vilken fråga är viktigast för politiken att lösa för att Sverige ska vara bra digitalisering?

Att skapa goda förutsättningar, så klart. Detta gäller allt från företagsklimat till att anpassa socialförsäkringssystem till ett föränderligt arbetsliv, och inte minst utbildnings- och kompetenspolitiken. Digitaliseringen kan ge upphov till en mängd svåra frågeställningar inom allt från monopol, inkomst- och förmögenhetsfördelning, samt insider- och outsiderpolitik om samhället alltmer utvecklas åt en ”vinnaren-tar-allt”-ekonomi. Politiken kommer behöva lösa mycket, men kan inte lösa allt. Arbetsmarknadens parter kommer behöva ta ett stort ansvar för att övergången till nya arbetssätt kan ske, och att detta sker på socialt acceptabla premisser. Samtidigt kommer detta ställa krav på både parterna och politiken att tillsammans hitta pragmatiska och nytänkande lösningar. Om svenska modellen växte fram efter andra industriella revolutionen kommer den sannolikt behöva genomgå uppdateringar under den pågående digitala transformationen. Samtidigt är detta ett guldläge att formulera ny, mer långsiktig politik utifrån de många utmaningar och möjligheter som digitaliseringen skapar.

Vilken digitaliseringsfråga skulle du helst själv vilja ställa och svara på?

Oj vad svårt. Men givet att vi står inför en utveckling som kanske har många likheter med omvälvande historiska perioder, kommer vi använda oss av de lärdomar som finns i det förflutna? Och svaret på den frågan är förhoppningsvis ja.